Ar augšupejošu soli pārdod īpašumu zemes gabalu Vītolu 21, Ventspilī

Nekustamais īpašums Vītolu ielā 21, Ventspilī (kadastra Nr. 2700 007 1425) izsoles sākumcena 30000 EUR; izsoles solis 1200 EUR, nodrošinājuma nauda 3000 EUR, kas sastāv no: zemes gabala (kadastra Nr. 2700 007 1425) ar kopējo platību 966 m2, dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 2700 007 1425 001) ar kopējo platību 272,80 m2, palīgceltnes (kadastra apzīmējums 2700 007 1425 002) ar kopējo platību 87,2 m2 un būvprojekta. Izsoles sākums - 30.08.2023. plkst.13:00, izsoles noslēgums - 29.09.2023. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.09.2023. jāiemaksā nodrošinājums Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu kontā AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV38RIKO0002930349051. Pirkuma apmaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem (divu nedēļu laikā pēc izsoles slēgšanas dienas). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv/izsoles. Tālrunis uzziņām: 636 24323.

Vītolu iela 21, Ventspils

Skatīt kartē

966 m2

Published: 29/08/2023, To: 29/09/2023

30000 € (31.06 €/m2)

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture