Ar augšupejošu soli pārdod īpašumu zemes gabalu Vītolu 48, Ventspilī

Zemes gabals Vītolu ielā 48, Ventspilī (kadastra Nr. 2700 011 1116) ar platību 734 m2; izsoles sākumcena 6 350 EUR; izsoles solis 318 EUR, nodrošinājuma nauda 635 EUR. Izsoles sākums - 30.08.2023. plkst.13:00, izsoles noslēgums - 29.09.2023. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.09.2023. jāiemaksā nodrošinājums Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu kontā AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV38RIKO0002930349051. Pirkuma apmaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem (divu nedēļu laikā pēc izsoles slēgšanas dienas). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv/izsoles. Tālrunis uzziņām: 636 24323.

Vītolu iela 48, Ventspils

Skatīt kartē

734 m2

Published: 29/08/2023, To: 29/09/2023

6350 € (8.65 €/m2)

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture