Mājvietas būvniecība ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem turpinās

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” atbalstu Ventspilī aktīvi turpinās darbs pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides, kas paredz līdz 2023. gada nogalei uzbūvēt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu – ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture