Izglītība

Ventspils valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi izglītības jomā

Ar uzņēmējdarbību saistītie pakalpojumi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības ar uzņēmējdarbību saistītie pakalpojumi . (Licences, atļaujas, līgumi un citi pakalpojumi)

Mājoklis un vide

Ventspils valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi mājokļu un to saistīto jautājumu jomā

Transports

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā pieejamie transporta pakalpojumi

Ģimene

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, pabalsti dažādām dzīves situācijām, civilstāvokļa reģistrācija, miršanas un citi pakalpojumi.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture