Izvēlētā iestāde: Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Īss apraksts

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Cita informācija

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture