Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Asistenta pakalpojums paredzēts personām ar invaliditāti tādu ārpus mājokļa darbību veikšanai, kuras persona invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi un kuras funkcionālo traucējumu dēļ nav veicamas bez asistenta palīdzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam.

Termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata asistenta pakalpojuma pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Ventspils domes administrācija", Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601.

Atgādinājums

Pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Brīdinājums

Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture