Izvēlētā iestāde: Ventspils pilsētas dome

Īss apraksts

Atļaujas izsniegšana pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no personas īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 7 gadiem.
Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam, kas var būt par pamatu izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai.

Saņēmēji

Jebkura persona

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Atļauja tiek izsniegta bez maksas. Atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 7 gadiem.

Brīdinājums

Mazo alkoholisko dzērienu darītavu atļauts ierīkot šādās teritorijās: 1) Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijās (R); 2) Darījumu un komerciāla rakstura iestāžu teritorijās (D); 3) Staldzenes teritorijā un Krievlauku teritorijā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas dome

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture