Izvēlētā iestāde: Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Īss apraksts

Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Saņēmēji

Fiziska persona

Dabiskais vai likumiskais bērna aizbildnis.

Termiņš

Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja.

Atgādinājums

Bērna nodošana citai personai ir uz laiku līdz gadam.

Brīdinājums

Bērna nodošana citas personas aprūpē vecāka pienākums ir sazināties ar bērnu un materiāli nodrošināt to.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture