Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Būvatļaujas pārreģistrācija nepieciešama, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.

Būvatļaujas pārreģistrācijas pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, kuram pievieno būvatļauju (ja tā savulaik ir tikusi izdota, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu); lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas, ja informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās, un informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) un citus dokumentus, kas nepieciešami būvatļaujas tiesiskuma pārreģistrācijas apliecināšanai, t.sk. iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana izmantot būvprojektu.
Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv), bet, gadījumā, ja tas nav iespējams, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (turpmāk – APN) aicina tos iesniegt elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisku parakstu, vai iesniegt papīra formātā, izmantojot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes ēkas 1.stāvā esošo pastkastīti.

Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, APN pārreģistrē būvatļauju vai izsniedz motivētu rakstisku atteikumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970Pakalpojumu kanāli:


Tīmekļvietne

Citi klātienes kanāli

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene

Adrese

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Darba laiki

Pirmdiena: 08:00 - 18:00

Otrdiena: 08:00 - 17:00

Trešdiena: 08:00 - 17:00

Ceturdiena: 08:00 - 17:00

Piektdiena: 08:00 - 16:00

Sestdiena: Slēgts

Svētdiena: Slēgts

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture