Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte

Termiņš

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem dienas centra speciālistu grupa ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Cita informācija

Atgādinājums

Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem dienas centra pakalpojums ir bez maksas. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Brīdinājums

Pakalpojumu var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja vai Sociālajā dienestā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture