Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” bērnu sociālās aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā bērniem, nodrošinot mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Saņēmēji

Fiziska persona

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Termiņš

Lēmumu par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu institūcijā bērniem pieņem bāriņtiesa.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.4 noteiktajai kārtībai.

Atgādinājums

Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture