Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” senioru aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti.

Termiņš

Lēmumu par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta sociālais darbinieks 10 darbdienu laikā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.4 noteiktajai kārtībai.

Atgādinājums

Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Brīdinājums

Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, ja klients regulāri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai apdraud citu personu veselību vai dzīvību.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture