Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā vai fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu (turpmāk – APN). Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojekta minimālajā sastāvā vai būvprojekta neparedzētus I vai II grupas inženierbūvju, I grupas ēkas vai II grupas palīgēkas būvdarbus.

Izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv), izmainītie risinājumi tiek iesniegti izskatīšanai APN.

APN, izvērtējot saņemtos dokumentus, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus,
2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus,
3) atsaka saskaņot izmaiņas.
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv), iesniedzēja izveidotajā profilā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture