Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Saņēmēji

Fiziska persona

Ventspils pilsētā deklarētas personas, kas atbilst MK Noteikumos Nr. 809 noteiktajiem kritērijiem.

Termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas brīža pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, vai elektroniski, dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz [email protected]

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture