Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Naktspatversme nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

Termiņš

Sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.4 noteiktajai kārtībai.

Atgādinājums

Tiesības saņemt Nakts patversmes pakalpojumu, neveicot līdzdalības maksājumu, ir 90 dienas gadā laika periodā no 1. decembra līdz 30. martam (ieskaitot).Sākot ar 91. Pakalpojuma saņemšanas dienu, persona maksā līdzdalības maksu, ko izvērtē patversmes sociālais darbinieks.

Brīdinājums

Pakalpojumu var pārtraukt/izbeigt gadījumā, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt Pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture