Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu tiesīgas saņemt atsevišķas iedzīvotāju grupas.

Termiņš

Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspils pilsētā deklarētajā adresē.

Brīdinājums

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti tiek izmaksāts tām personām, kurām pensijas apmērs nepārsniedz 384,00 euro pirms nodokļu nomaksas (piemaksa pie pensijas netiek ņemta vērā)

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture