Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu: 1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Termiņš

Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.4 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsta izmaksa audžuģimenei tiek pārtraukta ar dienu, kad bērns ar bāriņtiesas lēmumu atgriežas ģimenē, tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā vai aizbildnības nodibināšanai.

Brīdinājums

Pašvaldība, kura ar audžuģimeni noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, ir tiesīga pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture