Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu mācību līdzekļu iegādei trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir skolēns(-i).

Saņēmēji

Fiziska persona

Vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī trūcīgi un maznodrošināti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai sekmīgi studē augstskolā.

Termiņš

Lēmums par pabalsta piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), ja nestrādā. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri sekmīgi studē augstskolā, pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Brīdinājums

Pabalstu nepiešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai iegūst izglītību tālmācībā, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri iegūst izglītību tālmācībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture