Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir bērns (-i), kas mācās Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt pabalstu ir Ventspils Mūzikas vidusskolas 1. - 9.klašu audzēknim no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

Termiņš

Pēc iesnieguma saņemšanas sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsts tiek piešķirts par periodu, kad ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Brīdinājums

Ja ģimenei atkārtoti netiek pagarināts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalsta piešķiršana Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēknim tiek pārtraukta.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture