Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 354,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no Saistošo noteikumu 33.2.–33.11.apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

Saņēmēji

Fiziska persona

Mājsaimniecības, kuras ir maznodrošinātas, kā arī pensionāri un personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 354,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no Saistošo noteikumu 33.2.–33.11.apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

Termiņš

Lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai pieņem sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture