Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā deklarētām mājsaimniecībām, lai uzlabotu to sadzīves apstākļus, kompensējot mājsaimniecībām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu var saņemt mājsaimniecības, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nesaņem mājokļa pabalstu, bet kurām laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam Ventspils Sociālais dienests piešķīra vismaz vienu no dzīvokļa pabalstiem: dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos, dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos vai dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai.

Termiņš

Sociālais dienests iesniegumu izskata viena mēneša laikā. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests organizē reizi mēnesī laika periodā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Ja apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais lēmums adresātu neapmierina, to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture