Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir skolēns (-i), kurš mācās vispārējās izglītības iestādē Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

Saņēmēji

Fiziska persona

Skolēni no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

Termiņš

Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts tikai par to periodu, kad ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pēc iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts par periodu, kad ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Brīdinājums

Skolēniem, kuri mācās vakara (maiņu) skolā, brīvpusdienas tiek piešķirtas līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), pie nosacījuma, ka skolēns nestrādā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture