Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu talantīgiem jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai augstākās izglītības programmu Ventspilī vai ārpus Ventspils valstspilsētas administratīvās teritorijas.

Saņēmēji

Fiziska persona

Jaunieši no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot) no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai augstākās izglītības programmu Ventspilī vai ārpus Ventspils valstspilsētas administratīvās teritorijas.

Termiņš

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru, vai arī atteikumu piešķirt pabalstu. Pabalstu izmaksā 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.9 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Jaunietim jābūt deklarētam Ventspilī, vai to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms studiju uzsākšanas bija Ventspils. Vidējai aritmētiskai atzīmei semestrī vai vidējai svērtai atzīmei sesijā jābūt ne zemākai par 6,5 ballēm.

Brīdinājums

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture