Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Paskaidrojuma raksts nepieciešams pirmās grupas māju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai.

Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par nepieciešanās dokumentācijas izstrādi.
Būvniecības ieceres pieteikumam visi nepieciešamie dokumenti ir elektroniski aizpildāmi un iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā: aizpildāma Paskaidrojuma raksta autoceļa objektam forma, izstrādājama un pievienojama dokumentācija, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 71.punkta apakšpunktos noteiktajam, t.sk. pievienojami nepieciešamie saskaņojumi.

Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un Paskaidrojuma rakstā tiek izdarīta atzīme par ieceres akceptēšanu vai izdots rakstiski pamatots atteikums, kas pieejams Būvniecības informācijas sistēmā, pasūtītāja izveidotā profilā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970Pakalpojumu kanāli:


Pašapkalpošanās tīmekļvietne (Latvija.gov.lv)

https://bis.gov.lv/

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture