Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils valstspilsētā dzīvojošiem bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un ir izstrādāts atbalsta plāns, kurā noteiktas bērna vajadzības.

Termiņš

Pēc iesnieguma saņemšanas Ventspils pilsētas Sociālais dienests izvērtē bērna atbilstību pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem un, ja viss atbilst, desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601.

Atgādinājums

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad vēl 12 mēnešu periodā viņam ir tiesības izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Brīdinājums

Pakalpojums var tikt pārtraukts, ja pakalpojuma saņēmējs vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture