Izvēlētā iestāde: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

Saņēmēji

Fiziska persona

Sociālā rehabilitācija tiek sniegta bērnam (personai līdz 18 gadu vecumam), kurš ir prettiesisku darbību upuris.

Termiņš

Sociālais dienests, saņemot klienta iesniegumu, sociālā darbinieka/psihologa atzinumu un izrakstu no stacionāra par medicīnisko palīdzību ( ja tāda sniegta), triju darbdienu laikā izsniedz iestādes vadītājam, bērna vecākam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai nosūtījumu bērna rehabilitācijai.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture