2022. gada 5. maija domes s��des l��mumi

Atcelts

Nav spēkā

Projekts

Spēkā esošs

Zaudējis spēku

Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
9 Audioieraksts

Domes sēdes audioieraksts

05.05.2022

Spēkā esošs
Lejuplādēt sēdes audion ierakstu (117.58 MB)
9 Saistošie noteikumi

Par nākamās kārtējās domes sēdes sasaukšanu

05.05.2022

Spēkā esošs
Par nākamās kārtējās domes sēdes sasaukšanu (102.65 KB)
9 Protokollēmums

Par domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu

05.05.2022

Spēkā esošs
Par domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu (111.76 KB)
7 Saistošie noteikumi

Par kārtību, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

05.05.2022

Spēkā esošs
Par kārtību, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (252.09 KB)
73 Lēmums

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai

05.05.2022

Spēkā esošs
73_Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai (192.08 KB)
72 Lēmums

Par zemes gabala Vidusceļš 28k-53, Ventspils atsavināšanu

05.05.2022

Spēkā esošs
Par zemes gabala Vidusceļš 28k-53, Ventspils atsavināšanu (114.78 KB)
71 Lēmums

Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” un grozījumu Ventspils pilsētas domes 2018.gada 12.oktobra lēmumā Nr.115 “Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”

05.05.2022

Spēkā esošs
Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” un grozījumu Ventspils pilsētas domes 2018.gada 12.oktobra lēmumā Nr.115 “Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” (130.73 KB)
70 Lēmums

Par zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī ½ domājamās daļas piekritību un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārda

05.05.2022

Spēkā esošs
Par zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī ½ domājamās daļas piekritību un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārda (117.70 KB)
69 Lēmums

Par zemes gabala Pāvila ielā 35, Ventspilī 3/5 domājamo daļu piekritību un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārda

05.05.2022

Spēkā esošs
Par zemes gabala Pāvila ielā 35, Ventspilī 3/5 domājamo daļu piekritību un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārda (118.90 KB)
68 Lēmums

Par nekustamā īpašuma Bangu ielā 36, Ventspilī (kad.Nr.2700 032 0212) detālplānojuma atcelšanu

05.05.2022

Spēkā esošs
Par nekustamā īpašuma Bangu ielā 36, Ventspilī (kad.Nr.2700 032 0212) detālplānojuma atcelšanu (117.82 KB)
67 Lēmums

Par aizņēmumu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizācijai

05.05.2022

Spēkā esošs
Par aizņēmumu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizācijai (142.87 KB)
  • 2

Atlasīt pēcPilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture