Darbības virzieni

  • Nodrošina Domes sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu un norisi.
  • Veic organizatorisko darbu, lai sagatavotu komiteju un komisiju sēdes un tikšanās ar Domes deputātiem.
  • Organizē dažādu delegāciju uzņemšanu domē un pilsētā.
  • Kārto domes lietvedību, nodrošina domes dokumentu arhivēšanu atbilstoši izstrādātai, noteiktā kārtībā saskaņotai un apstiprinātai lietu nomenklatūrai.
  • Reģistrē saņemto un nosūtamo korespondenci, seko atbilžu termiņu ievērošanai.
  • Organizē fizisko un juridisko personu pieņemšanu, viņu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību savlaicīgu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Sadarbībā ar Pilsētas mārketinga nodaļu nodrošina Domes pieņemto lēmumu un Domes sēžu audioierakstu ievietošanu portālā.

Sniegtie pakalpojumi

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Vadība

Vadītāja

Agnija Priedoliņa

Kontakti

63601271 [email protected]
Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601, 40.kabinets (3.stāvs)
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture