Selected organization: Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Īss apraksts

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Saņēmēji

Fiziska persona

Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, iesniedz iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;

Termiņš

Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Pieteikuma iesniegšana personas atzīšanai par piemērotu aizgādņa pienākumu pildīšanai, tiesas nodibinātas aizgādnības (personai vai mantojumam) gadījumā. Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Atgādinājums

Aizgādnis katru gadu līdz 1. februārim, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizgādnību.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture