Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē. Atļaujā var būt noteikts maksimāli pieļaujamais absolūtais spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos.

Saņēmēji

Privāto tiesību Juridiska persona

Komersants, kam jau ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai.

Termiņš

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmā daļa nosaka,ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nepieciešams saņemt atļauju (licenci). Pēc saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanas, jāvēršas Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē, atļaujas (licences) saņemšanai

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture