Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Atļauja nepieciešama, ja Ventspils pilsētas simboliku (logotipu) plānots izmantot gan komerciāliem (suvenīriem, preču zīmēm, vimpeļiem, kalendāriem u.c. produkcijai), gan nekomerciāliem mērķiem. Atļauja apliecina personas tiesības lietot Ventspils pilsētas simboliku Ventspils valstspilsētas pašvaldības noteiktajā laikā un veidā.

Saņēmēji

Jebkura persona

Jebkura persona, kura vēlas ražot priekšmetus ar Ventspils pilsētas simboliku (logotipu) vai citādā veidā to lietot.

Termiņš

Iesniegumu Atļaujas saņemšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Ekonomikas un iepirkumu nodaļa izskata 7 darba dienu laikā un pieņem lēmumu par: 1) atļaujas izsniegšanu; 2) atteikumu izsniegt Atļauju; 3) iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" vadītājam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Viena gada laikā no Ventspils pilsētas domes 2018.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.3 "Par Ventspils pilsētas simboliku" spēkā stāšanās dienas visām personām, kuras noteikumu spēkā stāšanās laikā izgatavo preces ar Ventspils pilsētas simboliku vai tās elementiem, jāsaņem atļauja.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture