Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Saņēmēji

Tirdzniecības organizators ir: 1. juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, 2. publiska persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.

Termiņš

Pēc nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanas, ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja tiek izsniegta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodevas samaksas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" vadītājam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Personai, kura vēlas veikt ielu tirdzniecības organizēšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums saņemt ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju.

Brīdinājums

Par tirdzniecības organizēšanu bez ielu tirdzniecības atļaujas var sodīt administratīvā kārtā saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 15.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā".

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture