Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Būvniecības ierosinātājs pēc būvatļaujā iekļauto nosacījumu izpildes, iesniedz būvprojektu, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv), lai būvatļaujā saņemtu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.

Termiņš

Piecpadsmit darba dienu laikā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja iesniegti ir visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture