Selected organization: Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Īss apraksts

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.

Saņēmēji

Fiziska persona

Bērna pārtraukto aizgādību tiesību atjaunošana vecākiem.

Termiņš

Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

Brīdinājums

Bāriņtiesas lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai nav pārsūdzams.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture