Selected organization: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu ir mājsaimniecībām, kurās bērna pirmā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā un vismaz vienam no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīša

Termiņš

Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru, vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 05.08.2021. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā” noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalstu var pieprasīt līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot). Persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, pabalstu var pieprasīt līdz bērna 12 mēnešu vecumam (ieskaitot), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem

Brīdinājums

Pabalsta izmaksu var atteikt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas rakstisku lēmumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture