Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Būvatļauja nepieciešama otrās vai trešās grupas inženierbūvju (ielas un ceļi) būvniecībai, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas

Termiņš

Viena mēneša laikā, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture