Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Būvatļauja nepieciešama II un III grupas inženierbūves būvdarbiem (izņemot II un III grupas inženierbūves atjaunošanai vai nojaukšanai), atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

Saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.

Termiņš

Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture