Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Būvatļauja nepieciešama, lai:
1) pārbūvētu I grupas ēkas vai tās daļu, pārsniedzot Ministra kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā noteiktos apjoma rādītājus I grupai, un/vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo ēku un otrādi;
2) restaurētu I grupas ēku, kas ir kultūras piemineklis, vai tās daļu;
3) uzbūvētu vai novietotu II vai III grupas ēku;
4) restaurētu, atjaunotu vai pārbūvētu II vai III grupas ēku vai tās daļu;
5) nojauktu II vai III grupas ēku.

Saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.

Termiņš

Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti ir visi dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture