Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Pārskatot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu robežas, tiek sagatavots priekšlikums zemes gabala robežu pārkārtošanai vai jauns zemes gabala dalījuma priekšlikums, lai izveidotu funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai.

Saņēmēji

Termiņš

Informāciju par zemes gabala pārskatīšanas procesa uzsākšanu tiek nosūtīta iesniedzējam divu nedēļu laikā, bet lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture