Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu

Saņēmēji

Fiziska persona

Ventspils pilsētā dzīvojošas un dzīvesvietu deklarējušas ģimenes, kā arī jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Termiņš

Pēc iesnieguma saņemšanas Ventspils pilsētas Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Sociālā dienesta sociālā darbinieka lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam lēmumā norādītajā termiņā. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture