Organizācija: Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Īss apraksts

1.Informācijas un konsultāciju sniegšana ēku un būvju īpašniekiem/pārvaldniekiem, kā arī telpu
īpašniekiem/nomniekiem/īrniekiem jautājumos saistībā ar siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas normatīvo bāzi, siltumenerģijas tarifu un norēķiniem.
2.Izziņas izsniegšana, kas apstiprina parādu neesamību par siltumapgādes pakalpojumiem.
3.Iesniegumu, pretenziju pieņemšana un izskatīšana.

Saņēmēji

Jebkura persona

Cita informācija

Atgādinājums

Maksājumi par siltumenerģijas pakalpojumu jāveic līdz mēneša beigu datumam.

Uzziņas par pakalpojumu

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture