Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Nepabeigtas jaunbūves gadījumā būvniecības ieceres ierosinātājs var saņemt izziņu būves reģistrēšanai zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā” nodevas apmērs par Izziņas izsniegšanu viena un divu dzīvokļu dzīvojamām mājām un to palīgēkām ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi). Pārējām būvēm nodevas apmērs ir EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Saņēmēji

Jebkura persona

Jebkura fiziska vai juridiska persona.

Termiņš

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas termiņš - viens mēnesis no iesnieguma saņemšanas dienas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Apstrīdēšana Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” vadītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 1 (viena) mēneša laikā no administratīvā akta paziņošanas brīža.

Atgādinājums

NAV

Brīdinājums

NAV

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture