Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Cenrādis pieejams ŠEIT. Iesniegums par laulības noslēgšanu pieejams ŠEIT.

Saņēmēji

Fiziska persona

Termiņš

Laulība tiek reģistrēta ne agrāk kā pēc mēneša no iesnieguma iesniegšanas dienas. Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad laulības iesniegums iesniegts Dzimtsarakstu nodaļā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Ja personas vēlas noslēgt laulību citā Dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts laulības iesniegums, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no laulības iesnieguma iesniegšanas dienas.

Brīdinājums

Par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie kriminālatbildības.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture