Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) sagatavo un izsniedz nosacījumus (darba uzdevumu) Zemes ierīcības projekta izstrādei (zemes vienību robežu pārkārtošana, sadalīšana, konsolidācija u.c.). Nosacījumos (darba uzdevumā) tiek ietvertas prasības zemes ierīcības projekta izstrādei, t.sk. prasības grafiskās daļas izstrādei, apgrūtinājumu precizēšanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī tiek noteiktas pašvaldību institūcijas un personas, ar kurām projekts saskaņojams, ja tas skar viņu intereses.

Saņēmēji

Zemes gabala īpašnieks vai viņu pilnvarotā persona, zemes ierīkotājs – zemes ierīcībā sertificēta persona (vai to pilnvarota persona).

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture