Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu var pieprasīt: * Nestrādājoši pensionāri un nestrādājošas personas ar 3.grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas); * Politiski represētas personas; * Bāreņi, bez vecāku gādības palikuši bērni; * Daudzbērnu ģimenes (vecāki un bērni)

Termiņš

Lēmums par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts un paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils valstspilsētas domes Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Darbspējas vecumā esošām politiski represētām personām, pieprasot pabalstu, jāuzrāda politiski represētas personas apliecība.

Brīdinājums

Pabalsts tiek piešķirts darbspējas vecuma nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Personām, kuras saņem vairākus pensiju veidus, pabalsta saņemšanai pensiju veidi tiek summēti.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture