Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir bērns (-i), kas mācās Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Saņēmēji

Fiziska persona

Tiesības saņemt pabalstu ir izglītojamiem, kuru mājsaimniecībām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un kuri mācās Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" (turpmāk – Ventspils Mūzikas vidusskola) 1.–9. klasē.

Termiņš

Lēmums par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts un paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2023. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” noteiktajā kārtībā

Atgādinājums

Pabalsts tiek piešķirts par periodu, kad ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Brīdinājums

If the family has not re-extended the status of a poor or low-income household, the granting of the allowance to a student of Ventspils Music Secondary School is suspended.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture