Selected organization: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu var pieprasīt jebkurš Ventspils valstspilsētā deklarēts nestrādājošs pensionārs un nestrādājoša persona ar invaliditāti, kuras pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR 400,00 (pirms nodokļu nomaksas, neskaitot piemaksu pie pensijas).

Termiņš

Sociālā darba speciālists pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. Ja persona atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, pabalstu var saņemt vienu reizi gadā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ventspils Sociālā dienesta vadītājai, iesniegumu iesniedzot Ventspils Sociālajam dienestam, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV‑3601 vai Talsu ielā 39, Ventspilī, LV-3602, vai elektroniski dokumentu parakstot ar e-parakstu, sūtot uz: [email protected]

Atgādinājums

Personām, kuras saņem vairākus pensiju veidus, novērtējot atbilstību pabalsta saņemšanai, pensiju veidi tiek summēti.

Brīdinājums

Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture