Selected organization: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalstu var pieprasīt: * pensionāri un personas ar invaliditāti, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; * Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki un politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Termiņš

Pēc iesnieguma un pārējo nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalstu var saņemt vienu reizi gadā. Politiski represētām personām, pieprasot pabalstu, jāuzrāda politiski represētas personas apliecība.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture