Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Paskaidrojuma rakstu aizpilda, ja paredzēta pirmās grupas ēkas, kuras apbūves laukums nav lielāks par 60 m², ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (visu logu nomaiņa, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, jumta ieseguma maiņa, pagraba siltināšana, lodžiju aizstiklošana, nemainot ārsienu izvietojumu).

Saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.

Termiņš

Divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture