Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

Lai veiktu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, personai Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija” jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai.

Saņēmēji

Publisko tiesību Juridiska persona

Termiņš

Pašvaldība 5 (piecu) darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz Atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" vadītājam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture